remissvar

Utbildningsdepartementet

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-103

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...