remissvar

Utbildningsdepartementet

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-103

Mer inom samma ämne

  1. Betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8) Vetenskapsrådet har granskat

  2. Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

  3. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.