remissvar

Utbildningsdepartementet

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-103