remissvar

Kvalitetssäkring av forskning (2018:2)

Ladda ner dokument

Kvalitetssäkring av forskning(pdf, 2 MB)

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2018-5653

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen