remissvar

Utbildningsdepartementet

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (delredovisning enligt dir. 2017:29 och 2017:87)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6344