remissvar

Socialdepartementet

Förslag till Rådets rekommendation av stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6371

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  2. 50 miljoner till forskning om postcovid

    Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner kronor till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och behandlingsalternativen för patienter med långvariga symptom eft...

  3. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur