remissvar

Utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA (2018-2020)

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2018-06398

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 (TRV 2023/70321)

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.