remissvar

Justitiedepartementet

En förändrad organisation av Gentekniknämnden (Ju2018/04276/DOM)

Ladda ner dokument

En förändrad organisation av Gentekniknämnden(pdf, 1.1 MB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6523

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen