remissvar

Socialdepartementet

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6512

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten