remissvar

Finansdepartementet

Förslag till ändring av förordningen (2015:565) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Ladda ner dokument

Användning av Statens servicecenters tjänster(pdf, 392.9 kB)

Datum

Departement

Finansdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6496

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen