remissvar

Socialdepartementet

God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Ladda ner dokument

God och nära vård - en primärvårdsreform(pdf, 988.3 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6397

Mer inom samma ämne

  1. Betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8) Vetenskapsrådet har granskat

  2. Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

  3. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.