remissvar

Socialdepartementet

Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanker

Ladda ner dokument

Ändringar i PKU-biobanker(pdf, 241.9 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6906

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen