remissvar

Socialdepartementet

Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanker

Ladda ner dokument

Ändringar i PKU-biobanker(pdf, 241.9 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6906