remissvar

Socialdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6891

Mer inom samma ämne

  1. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  2. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  3. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

Till toppen