remissvar

Regeringskansliet

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-00055