remissvar

Utbildningsdepartementet

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabasen (SOU 2018:36)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-06958