remissvar

Socialdepartementet

Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-00045

Mer inom samma ämne