remissvar

Finansdepartementet

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Datum

Departement

Finansdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-88