remissvar

Justitiedepartementet

Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Ladda ner dokument

Nya regler om faderskap och föräldraskap(pdf, 745.8 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-06533

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen