remissvar

Miljödepartementet

Om kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) gällande slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Datum

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-05708

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten