remissvar

Miljödepartementet

Om kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) gällande slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Datum

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-05708

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen