remissvar

Utrikesdepartementet

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (SOU 2018:56 och SOU 2019:21)

Datum

Departement

Utrikesdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-05886

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)