remissvar

Regeringskansliet

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-05988

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

  2. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...

  3. Kriminalvårdens framställan om ändring i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården