remissvar

Regeringskansliet

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-05988

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)