remissvar

Annan organisation eller myndighet

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2019-06766

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten