remissvar

Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1-2020-00790

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen