remissvar

Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1-2020-00790