remissvar

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

  2. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  3. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

Till toppen