remissvar

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653