remissvar

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)