remissvar

Annan organisation eller myndighet

Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Jordbruksverkets rapport 2019:19)

Ladda ner dokument

Förvaltning eller djurförsök med vilda djur .pdf(pdf, 122.1 kB)

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-03054

Mer inom samma ämne

  1. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 1 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 2 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...

  3. ”Skynda långsamt med utfasningen av djurförsök”

    EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. Vetenskapsrådet ser vikten av en planerad utfasning, men betonar att man i det arbetet behöver skyn...