remissvar

Utbildningsdepartementet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-05638