remissvar

Regeringskansliet

Strukturförändring och investering i hälso-och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2020-05643