remissvar

Justitiedepartementet

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3- 2020-06058

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)