remissvar

Justitiedepartementet

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3- 2020-06058