remissvar

Regeringskansliet

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3- 2020-06071

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen