remissvar

Utbildningsdepartementet

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Ds 2020-202)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3 2020-06625

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen