remissvar

Utbildningsdepartementet

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Ds 2020-202)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3 2020-06625

Mer inom samma ämne