remissvar

Utbildningsdepartementet

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

S2020/06592

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen