remissvar

Utbildningsdepartementet

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

S2020/06592