remissvar

Regeringskansliet

Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot

Datum

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3- 2020-06724