remissvar

Näringsdepartementet

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53)

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06624