remissvar

Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-000125

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten