remissvar

Socialdepartementet

Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)