remissvar

Utbildningsdepartementet

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00046

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)