remissvar

Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00122