remissvar

Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00122

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten