remissvar

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00124