remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Informationsöverföring inom vård och omsorg

Ladda ner dokument

Informationsöverföring inom vård och omsorg(pdf, 72.1 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-00113

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen