remissvar

21 juni 2021

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

Europeiska kommissionens förslag till förordning om
harmoniserade regler för artificiell intelligens

Datum

21 juni 2021

Departement

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06040