remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Utlämnande av mikrodata till Luxembourg
Income Study

Ladda ner dokument

Utlämnande av mikrodata till Luxembourg(pdf, 48.9 kB)

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

Fi2021/02171

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen