remissvar

Annan organisation eller myndighet

Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-06085

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten