remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Papper, poddar och ... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat
källmaterial. Betänkande av Pliktmaterialutredningen

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06071

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen