remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Papper, poddar och ... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat
källmaterial. Betänkande av Pliktmaterialutredningen

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06071

Mer inom samma ämne