remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet samt tillgång till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av hälsokris på unionsnivå

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3- 2021-06789