remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet samt tillgång till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av hälsokris på unionsnivå

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3- 2021-06789

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten