remissvar

Annan organisation eller myndighet

Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård som rör avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna m.m

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-06803

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)