remissvar

Annan organisation eller myndighet

Läkemedelsverkets föreskrifter om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-06898