remissvar

Annan organisation eller myndighet

Läkemedelsverkets föreskrifter om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2021-06898

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)