remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06229

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)