remissvar

Miljödepartementet

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Datum

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-09650

Mer inom samma ämne