remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06879