remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06808

Mer inom samma ämne

  1. Kriminalvårdens framställan om ändring i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

  2. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  3. Förslag till ändring av föreskrifter om beställningsbemyndiganden i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag