remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06808

Mer inom samma ämne

  1. Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 (TRV 2023/70321)

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...