remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Ett modernt belöningssystem, de allmänna
flaggdagarna och redovisningen av anslaget
till hovet

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06780