remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06936

Mer inom samma ämne

  1. Synpunkter inför en försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

  2. Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (Ds 2023:24)

  3. Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)

Till toppen