remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Ladda ner dokument

Vetenskapsrådet - S2021_06815_beslutad.pdf(pdf, 18.9 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06936

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)